top of page
Donate

આપવાની રીતો

બેન્ક ટ્રાન્સફર:

ખાતાનું નામ:Indian Christian Embassy Jerusalem Association       

બેંકનું નામ:સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, વિજયવાડા.

ખાતા નંબર:40335124484 

IFSC કોડ:SBINOO20169

Google Pay:

ખાતા નંબર:9849347721

જેરૂસલેમ હેડક્વાર્ટરને દાન આપો:

અમારા કારણને સમર્થન આપો
એક વખતનું દાન છોડો

અમને ફરક લાવવામાં મદદ કરવા બદલ આભાર!

bottom of page